Geen vervolging Bilal Wahib voor misplaatste actie

De 22-jarige Bilal Wahib die een minderjarige jongen op Instagram vroeg zijn geslachtsdeel in ruil voor geld te laten zien, zal hiervoor niet worden vervolgd. Hoewel er volgens het OM wel sprake is van een strafbaar feit wordt de zaak tegen de 22-jarige Amsterdammer geseponeerd.

De oproep deed Wahib in maart van dit jaar tijdens een live-sessie op Instagram. De 12-jarige jongen gaf toe aan Wahibs oproep omdat hij er 17 duizend euro voor zou krijgen. Voor het OM is na bestudering van het dossier duidelijk geworden dat de oproep van Wahib geen seksuele strekking heeft. Er zijn geen seksuele handelingen op de beelden van de livestream te zien. Daarnaast zijn de beelden niet gemaakt om seksueel prikkelend te werken. Wat het OM betreft is er dan ook geen sprake van het bezit of vervaardigen van kinderporno of ontuchtige handelingen. De oproep van de 22-jarige Amsterdammer was volgens Wahib onderdeel van een grap. Het OM is van mening dat het hier om een volstrekt misplaatste actie gaat.

Strafbaar feit

Wel staat voor het OM vast dat Wahib de jongen heeft bewogen iets te doen wat hij op dat moment niet wilde. Als de jongen had geweten dat hij geen geld zou krijgen, zou hij niet voor een groot publiek zijn geslachtsdeel hebben getoond. Door het beloven van een groot geldbedrag is er volgens het OM geen sprake van vrijwilligheid. Daarnaast speelt de ongelijkwaardige verhouding tussen de volwassen Wahib, een bekende Nederlander met een groot publiek, en het minderjarige slachtoffer een rol. Volgens het OM heeft Wahib een inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de minderjarige jongen. Dat is een strafbaar feit. Hoewel Wahib zich naar oordeel van het OM wel schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, zal hij er niet voor worden vervolgd.

Niet in het belang slachtoffer

In de eerste plaats heeft het slachtoffer aangegeven geen behoefte meer te hebben aan een strafrechtelijke vervolging. Een gang naar de rechter is voor hem erg belastend en daarom niet in zijn belang. Wahib heeft met hem afspraken gemaakt hoe de zaak naar tevredenheid van beiden kan worden opgelost. Deze afspraken zijn gemaakt in een procedure buiten het strafrecht om. Daarnaast heeft het incident veel persoonlijke en professionele gevolgen gehad voor Wahib. Contracten zijn verbroken, partijen wilden niet meer met hem samenwerken en hij heeft forse imagoschade opgelopen. Ondanks dat deze gevolgen zijn veroorzaakt door zijn eigen handelen, is dit een omstandigheid waar het OM rekening mee heeft gehouden. 

Om deze twee redenen heeft het OM besloten de zaak te seponeren.