Zeshonderd meldingen van bedreiging politici in 2020

In 2020 zijn bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag zeshonderd meldingen gedaan van mogelijke bedreiging van politici. Het OM heeft de meldingen beoordeeld en in 274 gevallen geconcludeerd dat het om een strafbare bedreiging ging. Vervolgens heeft het Team Bedreigde Politici verder onderzoek gedaan naar deze strafbare bedreigingen.

Veel bedreigingen worden gedaan via social media, met name via Twitter en Instagram. Voor het achterhalen van de persoon achter een account is dikwijls onderzoek nodig. Dat onderzoek is vaak ingewikkeld en een zaak van lange adem. In 75 zaken is het onderzoek opgelegd omdat naspeuring geen verdachte opleverde die kon worden aangehouden. 88 Zaken zijn nog in behandeling.

De overige zaken zijn onder meer door de rechter op een zitting afgedaan (43 zaken) of op een OM-hoorzitting, waarbij door het OM een strafbeschikking is opgelegd (vier zaken). Daarbij zijn taakstraffen opgelegd (tot zestig uur) en gevangenisstraffen (tot acht weken). Er zijn tien zaken geseponeerd. In vijf gevallen werden zaken overgedragen aan landen binnen de EU om daar door de instanties te worden afgedaan.

Minderjarigen

Een aanzienlijk deel van de bedreigingen wordt gedaan door minderjarigen. Er zijn zeven zaken met minderjarigen via Bureau Halt afgedaan. Daarnaast zijn er 42 berispende gesprekken gevoerd. Dat gebeurt met minderjarige verdachten die niet eerder met de politie in aanraking zijn geweest. Een wijkagent van de politie gaat dan thuis, in bijzijn van de ouders, in gesprek met de jongere over de gevolgen van zijn handelen. 

Trends

Het aantal meldingen en strafbare bedreigingen lag in 2020 hoger dan in 2019. In 2019 waren er 393 meldingen en 206 strafbare bedreigingen. Het is aannemelijk dat de hogere cijfers samenhangen met de toenemende polarisatie in de samenleving.

Daarnaast zijn er in 2020 meer zaken door de rechter behandeld dan het jaar daarvoor (respectievelijk 43 versus 15). Dat is het gevolg van aangescherpt OM-beleid dat erop is gericht om bedreigers vaker dan voorheen te dagvaarden en op zitting te brengen. Daarbij legt de rechter ook geregeld celstraffen op.