Reactie OM na dreigtweets aan viroloog Koopmans

Naar aanleiding van de tweet van viroloog mevrouw Koopmans op 13 december over online bedreigingen heeft het OM veel mediavragen gekregen. Hieronder de reactie van het OM.

Reactie OM

Het OM geeft prioriteit aan het aanpakken van online bedreiging van/opruiing tegen mensen met een publieke taak en neemt ook deze kwestie zeer serieus. Het gaat immers om mensen die hun nek uitsteken voor de samenleving. Zij moeten zoals mevrouw Koopmans hun werk veilig kunnen doen en beschermd worden. In beginsel stelt het OM een onderzoek in na een aangifte (bijvoorbeeld van belediging of bedreiging). Mevrouw Koopmans zal gevraagd worden alsnog aangifte te doen.

Gepolariseerde samenleving

De samenleving polariseert, er worden ontzettend veel nare uitingen gedaan op internet/sociale media. Lang niet alles komt in aanmerking voor strafrechtelijke vervolging. Het is door de hoeveelheid onbegonnen werk om iedere bedreiging of belediging op internet strafrechtelijk aan te pakken. "Mensen reageren hun boosheid af op een toetsenbord zonder te realiseren wat ze ermee aanrichten. De impact is groot voor iemand die bedreigd wordt. Wanneer mensen zich bedreigd voelen, is het dan ook belangrijk dat hiervan aangifte wordt gedaan”, aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Bij opruiing kan dit anders liggen, zeker als er acute gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan. 

Strafrecht niet altijd de oplossing

Het strafrecht is geen oplossing voor alles wat er gebeurt op het internet en meer algemeen: in de samenleving. Internetbeheerders hebben hier ook een belangrijke rol en pakken die ook.

Het OM is zich ervan bewust dat dit soms tot onbegrip bij de burger leidt. Veel opmerkingen zijn onfatsoenlijk, onbeschoft of kwetsend. Er kan veel gezegd worden onder de vrijheid van meningsuiting. Totdat een uiting strafbaar is, dan is het OM aan zet. Het OM is er niet om kwetsend gedrag te verbieden. Het OM is er om strafbare feiten te vervolgen. Van der Burg: "Waar ik toe oproep, is om elkaar weer te respecteren en de verhoudingen weer te normaliseren".