OM kan met nieuw coalitieakkoord meer slagen maken

Veiligheid van de samenleving en de bestrijding van criminaliteit heeft een prominente plek in het coalitieakkoord en daar is het Openbaar Ministerie (OM) zeer verheugd over. "Het nieuwe kabinet ziet de urgentie van de problematiek en met de versterking van de justitiële keten is het OM in staat om de komende jaren nog meer slagen te maken", aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

In het nieuwe coalitieakkoord staat: De snelle verharding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast in toenemende mate de rechtsstaat aan en vraagt de komende jaren om een stevige en gerichte aanpak. Voor het versterken van veiligheid wordt oplopend structureel 1 miljard euro gereserveerd voor verschillende doelen, onder andere het tegengaan van ondermijning en het versterken van de politieorganisatie, de preventie-aanpak, de inlichtingendiensten en de gehele justitiële keten.

Het OM is verheugd dat het kabinet hier op inzet. Samen met de ketenpartners en de regioburgemeesters heeft het OM zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een lange en brede aanpak van de criminaliteit.

Strafrechtketen

De nieuwe coalitie zet fors in om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Die gelden worden beschikbaar gesteld aan de hele strafrechtketen, van wijkagenten en recherche, tot het OM, de rechtspraak, het gevangeniswezen en de reclassering. Het OM heeft al vaker benadrukt dat de inzet van kroongetuigen onmisbaar is in de strijd tegen zware criminelen en dat de kroongetuigenregeling moet worden uitgebreid. Dat het nieuwe kabinet de kroongetuigenregeling wil verbeteren, is dan ook goed nieuws. 

Het OM is verheugd dat de gehele justitiële keten en de toegang tot het recht wordt versterkt. Verder ziet het nieuwe kabinet de urgentie van een stevige aanpak van cybercriminaliteit en investeert daarom in een brede meerjarige cybersecurity aanpak en in cyberexpertise bij de politie, rechtspraak, het OM en defensie. Daarnaast zijn er nog tal van andere terreinen waar de coalitie geld voor vrijmaakt. Een daarvan is de bestrijding van milieucriminaliteit, waar het OM ook stevig op wil inzetten de komende jaren. 

Betere tijden

Van der Burg: "Het OM heeft de afgelopen jaren last gehad van de forse bezuinigingen uit het verleden. Gelukkig zijn er intussen betere tijden aangebroken, maar die achterstanden loop je niet zomaar in." Net als de zorg en de politie, heeft het OM te maken met personeelstekorten. De komende tijd wordt fors ingezet op het werven en opleiden van nieuwe officieren van justitie. "Ik zie de investeringen die het nieuwe kabinet doet in het veiligheidsdomein ook als een erkenning van de grote loyaliteit van de collega’s in de strafrechtketen die met hoge werkdruk te maken hebben."

"De maatschappelijke opgave die voor ons ligt is groot. Het budget dat we hadden, was lange tijd niet voldoende. Het geld dat de nieuwe coalitie uittrekt voor veiligheid en criminaliteitsbestrijding is voor ons een bevestiging dat men de urgentie ziet om het OM, de rechtspraak, de politie en de advocatuur in staat te stellen hun taken zo goed mogelijk uit te voeren en de rechtsstaat overeind te houden", aldus Van der Burg.