Vijf vragen over strafbeschikking voor bedreiging van ambulancepersoneel

In de media verschijnen vandaag berichten dat de Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Zuid teleurgesteld is over de wijze waarop het OM Oost-Nederland aangiftes tegen medewerkers heeft afgehandeld. Vijf vragen en antwoorden over deze zaak:

  1. Een zaak waarin door twee ambulancemedewerkers aangifte is gedaan van bedreiging is afgedaan met een strafbeschikking, die is uitgereikt tijdens een OM hoorgesprek. Waarom is de zaak niet voorgelegd aan de rechter?

Behandeling door de rechtbank is uitgangspunt bij geweld tegen hulpverleners, maar het opportuniteitsbeginsel kan ertoe leiden dat in bepaalde gevallen voor een andere afdoening wordt gekozen. Gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, in combinatie met haar blanco strafblad, de strafvorderingsrichtlijnen en een tekort aan zittingscapaciteit bij de politierechter, is besloten de zaak met een OM-hoorgesprek te behandelen.

  1. Zou de straf bij de rechter hoger uitgevallen zijn?

De 58-jarige verdachte heeft een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen en is zij veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 750 euro aan allebei de slachtoffers. Het is niet gezegd dat de verdachte bij een veroordeling door een politierechter een hogere straf opgelegd zou hebben gekregen. Bij het bepalen van de straf wordt door het OM gekeken naar de richtlijnen en verder ook naar de documentatie van een verdachte. Op basis daarvan wordt een straf bepaald. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding is in deze zaak gekeken naar gelijksoortige zaken in de Smartegeldgids.

  1. Wat zijn de mogelijkheden voor een slachtoffer om de schade te verhalen en zijn verhaal te doen, als de zaak wordt afgedaan met een OM hoorgesprek?

Voor slachtoffers is het niet mogelijk om een OM-hoorgesprek bij te wonen. De gesprekken vinden plaats in het gebouw van het OM en zijn bedoeld voor de verdachte en zijn/haar advocaat. Dit is conform de landelijke beleidslijn van het OM, vastgelegd in de Aanwijzing Slachtofferrechten. Bij een OM hoorgesprek krijgt het slachtoffer de mogelijkheid om een schadevergoeding in te dienen. Ook kan er een slachtofferverklaring worden ingestuurd, die kan worden voorgelezen. Slachtoffers kunnen ook een klacht indienen tegen het uitvaardigen van een strafbeschikking of het aanbieden van een transactie.

  1. Volgt het OM Oost-Nederland het beleid ten aanzien van ‘zwaarder straffen bij geweld tegen hulpverleners’?

Het OM treedt stevig op tegen personen die worden verdacht van geweld tegen mensen met een publieke taak. In deze zaken wordt met voorrang een afdoeningsbeslissing genomen. In deze zaak is het proces-verbaal begin oktober ontvangen en heeft het OM-hoorgesprek twee maanden later plaats gehad. Hierboven is uitgelegd waarom in dit geval voor een taakstraf en een schadevergoeding gekozen is. De afdoening van strafzaken is altijd maatwerk. Recent eiste het OM tijdens een snelrechtzitting tegen een aantal verdachten van openlijke geweldpleging rond de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse celstraffen variërend van een tot zeven maanden.

  1. Begrijpt het OM de teleurstelling van de slachtoffers?

Wij begrijpen dat het een teleurstelling moet zijn als zij hun zaak graag behandeld hadden gezien in een rechtszaal, in de openbaarheid, in hun bijzijn. Het OM is van mening dat de opgelegde strafbeschikking, met hierin een schadevergoeding voor de slachtoffers, een passende afdoening is, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, in combinatie met haar blanco strafblad, de strafvorderingsrichtlijnen en een tekort aan zittingscapaciteit bij de politierechter.