Aangifte seksuele uitbuiting tegen Kamerlid geseponeerd

Een aangifte tegen een 54-jarige man, tevens lid van de Tweede Kamer, wordt door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Volgens het OM is er geen bewijs dat sprake is geweest van een strafbaar feit.

Vergroot afbeelding
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid

De aangifte stamt al uit 2018 en werd gedaan door de ex-partner van de man. De man deed een tegenaangifte van belediging, smaad en laster. Beiden maakten eerder kenbaar hun aangiften te willen laten rusten, een beslissing die door het Openbaar Ministerie werd gerespecteerd. Op 21 juni 2019 werd daarom het onderzoek gesloten. Maar eind 2020 en begin 2021 overhandigde de vrouw nieuwe gegevensdragers aan de Rijksrecherche, die haar aangifte zouden moeten ondersteunen. 
 
De gegevensdragers zijn onderzocht door de Rijksrecherche, ondersteund door ambtenaren van de politie eenheid Den Haag gespecialiseerd in zeden, respectievelijk mensenhandel. De conclusie luidt dat de informatie op de verschillende gegevensdragers geen bewijs oplevert voor een zedendelict dan wel mensenhandel. De zaak krijgt daarom geen verder vervolg.