HARC-team onderschept 72.808 kilo cocaïne in 2021

In 2021 heeft het Hit and Run Cargo-team (HARC), een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in Rotterdam, in totaal 72.808 kilo cocaïne onderschept. 

Vergroot afbeelding
Beeld: Openbaar Ministerie

Meer dan alleen cocaïne

Op basis van de inbeslaggenomen partijen drugs is het HARC-team in totaal 194 keer een onderzoek gestart. Dit leverde 62 aanhoudingen op. De straatwaarde van de in beslag genomen cocaïne is ruim 5 miljard euro. In de Rotterdamse haven werd 70.571 kilo cocaïne gevonden. 74% meer dan in 2020. Het HARC-team leverde ook elders bijstand, zo werd er nog 2156 kilo cocaïne in beslag genomen. Naast cocaïne onderschepte het HARC-team ook andere soorten drugs. Zo werd er 1.000 kilo DMT in beslag genomen en dat samenwerken met (internationale) partners loont, bleek in februari. Toen trof het HARC-team na een intensieve samenwerking met de Britse National Crime Agency (NCA) ruim 1500 kilo heroïne aan in een container. Dit was de grootste onderschepping van heroïne ooit in Nederland.

Enorme partijen

De grootste cocaïne vondst werd gedaan in december. Toen troffen douaniers 4180 kilo aan in een container geladen met bananen. Ook in maart, september en december werden partijen van ruim 4000 kilo onderschept. In heel 2021 zijn er 22 partijen boven de 1000 kilo in beslag genomen. April was de drukste maand, het HARC-team moest toen 22 keer in actie komen. Ook relatief kleine vondsten worden als succesvol beschouwd. Iedere onderschepte kilo cocaïne betekent namelijk een kilo minder op straat.

Ook dit jaar waren criminelen weer inventief in het verstoppen van de verdovende middelen. Toch wisten de douane en zeehavenpolitie ze in veel gevallen te vinden. Koelcontainers met bananen blijven populair als verstopplek, maar er werd ook een partij cocaïne gevonden in een geïmporteerde camper.

Uithalers

Het afgelopen jaar was een recordjaar qua uithalers. Het betrof uithalers die zowel met of zonder cocaïne werden aangehouden. Op het hoogtepunt werden in september in twee weken tijd 110 aanhoudingen verricht. In heel 2021 zijn er 400 aanhoudingen geweest. Dat is een toename van 42%. Van deze aanhoudingen ging het om 198 aantal personen. Dat betekent dat sommige personen meer dan één keer zijn aangehouden. Zo is één persoon wel 9 keer aangehouden. Het hoge aantal aangehouden verdachten zonder een relatie met cocaïne drukte het afgelopen jaar zwaar op de capaciteit van de politie en het OM. Verdachten kwamen er ook vaak vanaf met een relatief lage geldboete van 95 euro.

Artikel 138aa

Het OM is dan ook blij met de nieuwe uithalerswet. Voor 1 januari 2022 moest er bewezen worden of een uithaler zodanig in verband kan worden gebracht met het smokkelen van een partij drugs, dat hij zich schuldig maakt aan overtreding van de Opiumwet. Als dat verband niet, of onvoldoende, kon worden aangetoond, kon het OM alleen een boete opleggen voor het onbevoegd aanwezig zijn op een verboden terrein.

Artikel 138aa Wetboek van Strafrecht maakt dat het onbevoegd aanwezig zijn op havens en luchthavens zwaarder kan worden bestraft. Wie in Nederlandse havens of vliegvelden op plekken wordt aangetroffen waar ze niets te zoeken hebben, riskeert een celstraf die kan oplopen tot twee jaar. In sommige gevallen kan de straf nog met een derde worden verhoogd. Het OM hoopt dat de nieuwe wet een afschrikwekkende werking heeft.

2022

In 2022 wil het HARC-team zijn informatiepositie nog meer verbeteren en gaat zich ook meer richten op financieel onderzoek, dat moet resulteren in succesvolle witwas- en ontnemingszaken. Daarbij is het team tevreden met het voornemen van het nieuwe kabinet om meer geld vrij te maken voor de bestrijding van georganiseerde (drugs)criminaliteit. Daarnaast zet het OM in 2022 stevig in op corruptie. Dit doet zij onder meer in samenwerking met het Combiteam Havens. Eén ding staat vast: zonder hulp van binnenuit de haven zijn criminelen niks. Corrupte havenmedewerkers en ambtenaren tasten de integriteit en veiligheid niet alleen van de Rotterdamse haven aan, maar ook van Nederland. 

Mede daarom wordt er door diverse partners in samenwerking met bedrijven en scholen ingezet op preventie. Er worden trainingen aangeboden om havenpersoneel weerbaarder te maken en ook wordt er op scholen ingezet om toekomstig havenpersoneel weerbaarder te maken. Zo, en op nog vele andere manieren, wordt er in samenwerking met bedrijven hard gewerkt aan een veilige en integere Rotterdamse haven.