In aanvulling op de eerdere persverklaring inzake de cold case Tanja Groen

Het OM heeft een belangrijke aanvullende vraag gekregen die betrekking heeft op de exacte zoeklocaties. Onderstaand onze reactie.

Hoe heeft het OM zicht gekregen op de exacte plekken met grondverstoringen, zoals die door Peter van Koppen zijn aangeduid en voor nader onderzoek zijn aangemerkt?

De zoeklocatie is aangewezen door Staatsbosbeheer. Daarnaast was zichtbaar waar met de grondradar is gereden. Vervolgens is de informatie uit de door het grondradarbedrijf ATKB opgemaakte rapport met daarin onder andere afbeeldingen met legendaschaal op dat gebied gelegd. Op die manier is het mogelijk de exacte locaties aan de hand van bekende referentiepunten en afstanden in te meten.