Politie en Openbaar Ministerie vragen zedenslachtoffers TVOH zich te melden

De politie en het Openbaar Ministerie hebben de berichtgeving over misstanden rondom het tv-programma The Voice of Holland gevolgd. Er zou sprake zijn van allerlei soorten van ongepast gedrag, waaronder mogelijk ook strafbare feiten. Dit zijn verontrustende berichten.

Hierbij willen we mensen die denken slachtoffer te zijn van een strafbaar feit oproepen zich bij de de politie te melden en eventueel ook aangifte doen. Ook mensen die mogelijk getuige zijn geweest van strafbare feiten, worden verzocht zich bij de politie te melden. 

Slachtoffer centraal

Het belang van slachtoffers staat voor ons voorop. Onderzoeken worden gedaan door gespecialiseerde rechercheurs en officieren van justitie. Zij vormen een deskundig team en staan slachtoffers bij. Bewijs verkrijgen in zedenzaken is vaak lastig en kost vaak veel tijd, maar is zeker niet onmogelijk.

Het uitgangspunt van de politie en het Openbaar Ministerie in zedenzaken is dat slachtoffers zélf bepalen of ze aangifte doen. Het is belangrijk dat een slachtoffer niet tegen zijn zin in een strafrechtelijke procedure terechtkomt.

Melding of aangifte

Melden of aangifte doen van een zedendelict bij de politie kan als volgt:

  • Via het telefoonnummer 0900-8844. Hierna volgt direct contact of een afspraak met een zedenrechercheur voor een informatief gesprek.
  • Fysiek bij een politiebureau in jouw regio (zie: www.politie.nl)

Wil een slachtoffer (nog) geen contact met de politie, dan kan het slachtoffer ook bellen of (anoniem) chatten met het Centrum Seksueel Geweld (CSG) voor hulp. Het CSG kan als een slachtoffer dat wenst contact zoeken met de zedenpolitie om aangifte te doen.

Wat zijn zedendelicten?

Onder zedendelicten wordt, kort gezegd, verstaan het ondergaan van seksuele handelingen tegen de eigen wil of het onder dwang moeten verrichten van seksuele handelingen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onzedelijke betastingen, aanranding of verkrachting. Er is een verschil tussen gedrag dat als moreel ongepast gezien wordt en gedrag dat volgens de wet strafbaar is gesteld. Bijvoorbeeld seksueel getinte toespelingen, al dan niet via social media gedaan, kunnen ongepast zijn, maar zijn in beginsel niet strafbaar. 

Van Doorne

Het Openbaar Ministerie en de politie hebben een gesprek gehad met het advocatenkantoor Van Doorne dat in opdracht van tv-producent ITV Studios onderzoek doet naar de vermeende misstanden. De uitkomst van dit gesprek is dat mogelijke slachtoffers van zedendelicten (zie ook de uitleg hierboven) worden opgeroepen zich bij de politie te melden.

Eerdere gesprekken met anderen dan de politie kunnen negatieve effecten hebben op de betrouwbaarheid van verklaringen die bij de politie worden afgelegd. Dat kan schadelijk zijn voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek.    

Regionale afstemming

Er is nauw contact tussen alle regionale zedenteams van de politie. Na ontvangst van een aangifte beoordeelt het Openbaar Ministerie deze en begint mogelijk een strafrechtelijk onderzoek. 

Lees meer achtergrondinformatie over zedendelicten op de websites van politie en  Openbaar Ministerie