Landelijke actiedag tegen mensenhandel vluchtelingen

Op diverse plekken in Nederland waren gisteren preventieve controles tegen mensenhandel en uitbuiting van kwetsbare vluchtelingen. Zo werden het land binnenkomende treinen en bussen gecontroleerd en locaties waar vergunde en onvergunde prostitutie plaatsvindt. Ook werd online gezocht naar signalen mensenhandel en gaven agenten voorlichting op opvanglocaties. De actie vond plaats in samenwerking met de afdelingen Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel van de politie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de Arbeidsinspectie, gemeenten en diverse andere partners in de strijd tegen mensenhandel zoals Leger des Heils, CKM en de FNV.

Vergroot afbeelding
Beeld: Guido Koppes

Het risico bestaat dat mensenhandelaren misbruik maken van de grote en kwetsbare vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Geluiden en zorgen hierover bereiken niet alleen politie en justitie, maar ook andere overheidsorganisaties en partners die zich bezig houden met bestrijding van mensenhandel. Vanuit het Mensenhandel Field Lab, waarin veel van deze partners vertegenwoordigd zijn en waarin zij samen strijden tegen diverse vormen van uitbuiting, is het initiatief ontstaan om op verschillende manieren te proberen die geluiden te toetsen. ‘Als er al mensen het idee hebben om misbruik te maken van deze kwetsbare groep, moet volstrekt helder zijn dat we er gezamenlijk alles aan doen om misbruik van deze kwetsbare groep te voorkomen. En dat zullen we ook blijven doen’, aldus Warner ten Kate, landelijk portefeuillehouder mensenhandel bij het Openbaar Ministerie.

Preventieve controles

In Limburg werden in samenwerking met de KMar controles uitgevoerd op trein- en bustrajecten tussen Nederland en Duitsland, o.a. op treinstations Venlo en Heerlen en ook op overig grensverkeer. Daarnaast is er gecontroleerd in vergunde seksclubs en in de illegale sector aan de hand van risico-advertenties online. 

Ook in Oost-Brabant, Noord-, Midden- en Oost-Nederland waren teams betrokken bij preventieve controles en stonden rechercheurs klaar om mogelijke signalen van mensenhandel die binnenkwamen direct uit te zoeken. 

Voorlichting en online speurwerk

In de eenheden Limburg, Oost-Brabant en Den Haag zijn een aantal opvanglocaties bezocht. Daar zijn flyers uitgedeeld die waarschuwen tegen mensenhandel en is uitleg gegeven over hoe vluchtelingen contact kunnen opnemen met de politie. Wijkagenten en mensenhandelrechercheurs staan op veel plekken in nauw contact met de opvang- en doorstroomlocaties om signalen van mogelijke uitbuiting in beeld te krijgen. Maar vooral ook om te zorgen voor een veiligheidsgevoel bij de Oekraïense vluchtelingen.
In Rotterdam en Den Haag is ook online gezocht naar signalen mensenhandel, gericht op seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting. 
 
Situaties van uitbuiting zijn vooralsnog niet aangetroffen tijdens de actie.