Veroordelingen voor handel in nepdrugs in Wallengebied

Afgelopen woensdag behandelde de kantonrechter 18 zaken van straatdealers die een dagvaarding hadden ontvangen tijdens de acties tegen straathandel in het Wallengebied in februari en maart dit jaar.  In alle zaken waarin uitspraak werd gedaan, volgde een veroordeling.

Afhankelijk van het strafblad van de straatdealer en zijn persoonlijke omstandigheden, liepen de opgelegde straffen uiteen van geldboetes van 440 euro, taakstraffen van 20 tot 40 uur tot – al dan niet voorwaardelijke – celstraffen van één tot twee weken. In drie zaken werd ook de tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf gelast.

Verder werd conform de eis van de officier van justitie in zes zaken het volledige geldbedrag dat bij de desbetreffende dealer was aangetroffen door de kantonrechter aangemerkt als handelsgeld en vervolgens verbeurd verklaard. In één van de zaken ging dat om een bedrag van duizend euro.

In een zaak van een hardnekkig recidiverende straatdealer die werd verdacht van twee verschillende deals, vorderde de officier van justitie een celstraf van in totaal 16 weken. Daarnaast vroeg hij om een direct uitvoerbaar gebiedsverbod voor het centrum voor de duur van één jaar. De kantonrechter doet in deze zaak over twee weken uitspraak.

Lik-op-stuk

De straathandel in (nep)drugs zorgt voor veel criminaliteit en overlast in de binnenstad en het Wallengebied in het bijzonder. Straatdealers hangen op straat rond, vallen bezoekers lastig en gedragen zich vaak agressief. Om deze overlast en openbare orde problemen tegen te gaan heeft de Amsterdamse driehoek het pakket aan maatregelen tegen straatdealers begin vorig jaar aangevuld en aangescherpt.

Eén van die maatregelen is dat het OM inzet op lik op stuk in de aanpak van straatdealers. Zo is het OM maandelijks bij gerichte handhavingsacties van de politie in nachtelijke uren op het politiebureau aanwezig voor directe afdoeningsbeslissingen. Verdachten krijgen daardoor, naast een bestuurlijk gebiedsverbod, direct een OM-beschikking of een dagvaarding voor een zitting op korte termijn mee. Daarnaast wordt crimineel vermogen, anders dan voorheen, ook bij overtreding van de APV afgepakt waardoor de handel minder lucratief wordt.