Reactie Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, op de recente boerenprotesten


“Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Het recht om te demonstreren is onderdeel van onze rechtsstaat. Maar ik heb met afgrijzen gekeken hoe de afgelopen dagen tijdens de boerenprotesten de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden. Er werd niet geschuwd om politie, politici en burgemeesters te intimideren en (zwaar) geweld te gebruiken. Dit is onacceptabel. Het Openbaar Ministerie (OM) is samen met de politie druk bezig om mensen die zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit op te sporen en te vervolgen. Er zijn inmiddels aanhoudingen verricht. Zij worden verdacht van strafbare feiten die variëren van negeren bevel, opruiing, blokkeren van de snelweg tot poging doodslag. Het OM laat het er niet bij zitten en pakt ze hard aan.

Ik blijf het herhalen, mensen die een publieke taak uitoefenen zoals politici, agenten, burgemeesters en hulpverleners, maar zeker ook journalisten moeten hun werk ongestoord kunnen doen. Het is absoluut onacceptabel dat zij keer op keer in hun werk ten dienste van de samenleving te maken krijgen met geweld en kop van jut zijn. We leven in een samenleving waar dit grensoverschrijdende gedrag niet thuis hoort en dus komen mensen die van dit soort misdrijven verdacht worden er niet mee weg. Word je verdacht van een strafbaar feit tegen iemand die een publieke taak uitoefent, dan kun je bij voldoende bewijs een dubbele strafeis tegemoet zien.

Wie nog geen strafblad heeft, kan er een tegemoet zien. En dat kan grote gevolgen hebben voor je carrière, je studie of vrijwilligerswerk. Uiteraard volgen deze consequenties pas na een zorgvuldige procesgang en eventuele veroordeling, waarbij iedere verdachte recht heeft op rechtsbijstand.”