Update: Reactie Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, op de recente boerenprotesten

In reactie op de gevaarzettende acties op de wegen en de dreigende taal aan het adres van aannemers, die de versperringen op de wegen opruimen, neemt de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM), Gerrit van der Burg stevig stelling.

“Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Het recht om te demonstreren is onderdeel van onze rechtsstaat. Maar het dumpen van mest en asbest en in brand steken van hooibalen op (snel)wegen is van een andere orde dan demonstreren en leidt tot ernstige verkeersonveiligheid en is strafbaar. Dit is gevaarlijk voor weggebruikers en heeft al tot ongevallen geleid. Stop hiermee! Dat nu ook mensen, die werken aan de veiligheid op de weg, bedreigd worden is ver over de schreef.

Deze strafbare gedragingen zijn ernstig en ondermijnend. Het gaat om ernstige misdrijven zoals bijvoorbeeld brandstichting, waar forse gevangenisstraffen op staan.

Het OM zet zich er met de politie voor in om mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan deze strafbare feiten op te sporen en te vervolgen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar de verwachting is dat dit op termijn wel gebeurt. Bij eerdere boerenacties zijn wel al aanhoudingen verricht. De aangehouden personen worden verdacht van strafbare feiten die variëren van negeren bevel, opruiing, blokkeren van de snelweg tot poging doodslag.

Daders worden vervolgd en bestraft. Het OM handhaaft de wet. De eerste verdachten zijn inmiddels via snelrecht veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen. Op termijn zullen meerdere verdachten zich voor de rechter moeten verantwoorden.

En ik blijf het keer op keer herhalen, mensen die een publieke taak uitoefenen zoals politici, agenten, burgemeesters en hulpverleners, maar zeker ook journalisten moeten hun werk veilig kunnen doen. Het is onacceptabel dat zij keer op keer in hun werk –juist ten dienste van de samenleving-  te maken krijgen met geweld en tot kop van jut worden gemaakt. We leven in een samenleving waar dit grensoverschrijdende gedrag niet thuis hoort. Mensen die van deze ernstige misdrijven verdacht worden komen er niet mee weg. Word je verdacht van een strafbaar feit tegen iemand die een publieke taak uitoefent, dan kun je bij voldoende bewijs een dubbele strafeis tegemoet zien.

Wellicht ten overvloede: een strafblad kan grote gevolgen hebben voor je carrière, je studie of vrijwilligerswerk. Uiteraard volgen deze consequenties pas na een zorgvuldige procesgang en eventuele veroordeling, waarbij iedere verdachte recht heeft op rechtsbijstand.”