OM eist celstraffen van vier maanden voor geweld aan boord van vliegtuig

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) eiste op 20 september een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden tegen vier Britten in de leeftijd van 24 tot 35 jaar. Het OM acht hen schuldig aan openlijke geweldpleging in vereniging aan boord van een vliegtuig. Tegen een vijfde Brit eiste het OM een geldboete van €500,- en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 14 dagen voor eenvoudige mishandeling.

Vechtpartij

Op 5 mei jl. landt vanuit Manchester een vliegtuig op de luchthaven van Schiphol. ‘’Een normale vlucht met abnormaal, benauwend en zeer gevaarlijk gedrag aan boord’’, opent de officier van justitie zijn requisitoir. Kort na de landing breekt in het toestel een vechtpartij uit tussen twee Britten enerzijds en vier Britten anderzijds. Passagiers en bemanningsleden proberen de vechtpartij te stoppen, waarbij sommige van hen zelf gewond raakten. De Koninklijke Marechaussee houdt de vechtersbazen aan. Filmbeelden gaan naderhand rond op diverse sociale mediakanalen.

Toedracht

Geen van de Britten heeft aangifte willen doen. Uit het beschikbare beeldmateriaal, samen met verklaringen van aangevers, getuigen en de verdachten zelf, blijkt dat de twee Britten zich eerder al vervelend gedroegen en onder invloed van alcohol verkeerden. Ook zouden zij racistische opmerkingen hebben gemaakt jegens de vier andere Britten. Voor het OM staat vast dat één van de twee Britten de eerste klap heeft uitgedeeld, waarna de situatie compleet escaleerde en de agressor zelf slachtoffer werd van de vier mannen die hem vervolgens in elkaar sloegen.

Onveilig

Gedragingen van onhandelbare reizigers neemt het OM zeer hoog op, de veiligheid van passagiers staat immers voorop. Geweld in kleine besloten ruimtes, zoals een vliegtuig, zonder dat passagiers en bemanning aan dat geweld kunnen ontkomen, veroorzaakt gevoelens van grote onveiligheid. De officier ter zitting: ‘’Er was hier sprake van een zeer heftige geweldsexplosie, een ordinaire knokpartij in het gangpad van een vliegtuig, waarbij volwassen mannen in razernij op iemand staan in te beuken alsof ze in een boksring staan. Dat was zeer beangstigend voor de passagiers, waaronder kinderen, én voor de bemanning. Je zit in je stoel en je kunt niet weg. Waar openlijk geweld op straat al angstig kan zijn, is dat aan boord van een vliegtuig nog meer het geval.’’

Strafeis

Het OM concludeert dat vier verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging en een vijfde verdachte aan eenvoudige mishandeling. Dat de verdachten geweld jegens elkaar hebben gebruikt blijkt ook uit hun eigen letsel, waarbij sprake is van diverse verwondingen aan hun handen en pols. Tegen het groepje van vier eist het OM onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van vier maanden, De vijfde verdachte hoorde een geldboete van €500,- tegen zich eisen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 14 dagen. Tegen de zesde verdachte was volgens het OM onvoldoende bewijs, zijn zaak is geseponeerd.


Uitspraak

De politierechter deed meteen uitspraak, achtte de feiten bewezen en vonniste jegens de vier geweldplegers tot geldboetes van €1.000 en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 90 dagen met een proeftijd van drie jaar. De vijfde man werd veroordeeld conform de eis van het OM.