Haagse verstrekte als gedetacheerde bij gemeente Noordwijk valse paspoorten

Twee vervalste paspoorten en een vervalst rijbewijs. Die zou een 32-jarige Haagse die voor de gemeente Noordwijk werkte, voor vijfduizend euro hebben aangemaakt en verstrekt. De officier van justitie eiste vandaag vijftien maanden cel tegen de vrouw.

In december 2021 constateerde de gemeente Noordwijk onregelmatigheden bij een uitgegeven paspoort en een rijbewijs. De gemeente stapte naar politie waarna de Rijksrecherche een onderzoek startte. Daaruit volgde dat er twee paspoorten en een rijbewijs waren uitgegeven op bestaande namen maar met de foto’s van twee personen die niet bij die namen hoorden. De foto’s werden voorgelegd aan de Koninklijke Marechaussee die de personen herkende. Het ging om twee verdachten in grote, internationale drugsonderzoeken.

Uit het onderzoek bleek verder dat alle handelingen die bij deze aanvragen waren gedaan, waren terug te voeren op het account van de 32-jarige Haagse. Zij werkte nog maar kort op detacheringsbasis bij de gemeente Noordwijk.

Gedeeltelijke bekentenis

In juni 2022 werd de vrouw als verdachte aangehouden. Sindsdien zit zij in voorarrest. Ze heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. De vrouw verklaart dat ze was benaderd door ene ‘Esma’ om paspoorten tegen betaling te vervalsen. Esma had haar bezworen dat de valse documenten niet voor criminelen bestemd waren. Ze was erop ingegaan omdat ze dringend geld nodig zou hebben. Volgens de vrouw voelde ze zich gedwongen om haar gewelddadige vriend financieel te onderhouden.

Volgens de officier van justitie is bewezen dat de vrouw tegen betaling de aanvragen heeft gedaan in het systeem van de gemeente en ook de vervalste paspoorten en het rijbewijs heeft verstrekt. “Een vals paspoort is voor een crimineel een ‘golden ticket’. Daarmee kan je àlles doen. Vrij reizen, je bij banken identificeren, handel drijven. Nergens slaat een computer aan dat de persoon aan de balie wel wat extra aandacht mag hebben. Zo blijven criminelen buiten het zicht van justitie en wordt het voor hen mogelijk hun criminele activiteiten voort te zetten.”

Fraudeverdenking

De officier had geen boodschap aan het verhaal van de vrouw dat volgens ‘Esma’ de valse paspoorten niet naar criminelen gingen. “Naar wie anders? Naar de bakker op de hoek? Waarvoor zou die een vals paspoort nodig kunnen hebben?” Ze wees er ook op dat de verdachte al eerder bij een gemeente had gewerkt waar zij was vertrokken onder verdenking van fraude. Die strafzaak loopt nog. En na haar vertrek uit Noordwijk kon de vrouw weer aan de slag bij nog een andere gemeente.  Wél hield de officier rekening met de problematische relatie die verdachte had met haar ex en dat dit vast van invloed zal zijn geweest op de keuzes die zij maakte. Tegelijkertijd zijn er helaas meer mensen die zich in een gewelddadige relatie bevinden en die niet dit soort keuzes maken.

Alles afwegende eiste de officier van justitie tegen de verdachte vijftien maanden cel (waarvan vijf maanden voorwaardelijk). Daarnaast vroeg zij om een beroepsverbod van twee jaar. Gedurende die tijd mag de vrouw niet aan de slag als gemeenteambtenaar. Ook moet zij de vijfduizend euro die zij zegt verdiend te hebben, terugbetalen in de vorm van een boete.