Het OM vraagt uw mening over handelen in verboden vuurwerk

Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt uw mening over het handelen in verboden vuurwerk. De resultaten van deze enquête worden meegenomen bij het aanpassen van de strafvorderingsrichtlijnen over dit onderwerp voor officieren van justitie. U kunt tot uiterlijk 1 april 2023 de vragenlijst invullen.

Naast de online enquête, bevraagt het OM jongeren van middelbare scholen in heel Nederland. Dit doet het OM in samenwerking met ProDemos. Scholieren bespreken de casus en beantwoorden dezelfde vragen.

‘De jongerenraadpleging via Prodemos geeft ons waardevolle informatie die wij kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van deze nieuwe richtlijn’, aldus Mariëtte Bode, voorzitter van de Landelijke Commissie Strafvorderingsrichtlijnen.

Het OM brengt dagelijks verdachten van een misdrijf voor de rechter en formuleert daarvoor een strafeis. De strafeis moet recht doen aan de ernst van het misdrijf en daarnaast aan de gevoelens in de samenleving. Het OM organiseert daarom over verschillende onderwerpen consultaties om deze gevoelens te peilen: is in de ogen van de samenleving de strafeis te mild, te hoog of moet er op andere wijze bestraft worden? Eerder gingen de vragen bijvoorbeeld over misbruik van seksueel beeldmateriaal, messenbezit en dierenmishandeling.

Richtlijnen

Voor de meeste strafbare feiten heeft het OM landelijke strafvorderingsrichtlijnen. Zo is er bijvoorbeeld een richtlijn voor winkeldiefstal, vernieling, rijden onder invloed en drugs. Daarin staan per misdrijf de straffen of strafeisen waaraan een officier van justitie kan denken voor daders die voor het eerst in de fout gaan en voor daders die bij herhaling strafbare feiten plegen. De uitgangspunten in een richtlijn bieden houvast voor het bepalen van de straf(eis), waarbij de officier van justitie ook andere (persoonlijke) omstandigheden meeweegt.

Enquête: geef uw mening 

Uw mening telt, voor een rechtvaardige samenleving.

Bij de casus hoort een korte animatie. Bekijk de animatie en start vervolgens via de link de interactieve vragenlijst