Journalist Jelle Brandt Corstius vervolgd wegens smaad(schrift)

Het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam heeft besloten journalist Jelle Brandt Corstius te vervolgen wegens smaad(schrift). Dat doet het OM na beoordeling van vier aangiften die Gijs van Dam in de periode van augustus 2019  tot en met november 2020 tegen Brandt Corstius heeft ingediend. Eerder al had het gerechtshof Amsterdam beslist dat het OM Brandt Corstius moest vervolgen naar aanleiding van twee eerdere aangiften van Van Dam.

Het OM in Amsterdam heeft nu besloten Brandt Corstius te vervolgen voor de feiten uit de zes aangiften die Van Dam van oktober 2017 tot en met november 2020 tegen Brandt Corstius heeft ingediend via zijn advocaat. De zitting dient op donderdag 22 december bij de rechtbank in Amsterdam. Tijdens deze inhoudelijke zitting van de Meervoudige Kamer zullen de feiten uit deze vier aangiften tegelijk met de feiten ten aanzien waarvan het Hof de vervolging reeds heeft bevolen aan de rechtbank worden voorgelegd.

Het OM heeft besloten Brandt Corstius te vervolgen voor deze vier aangiften omdat er een nauw verband bestaat tussen de inhoud van deze aangiften en de feiten waarvoor het gerechtshof in juli 2019 al een bevel tot vervolging heeft afgegeven. De samenhang bestaat daarin dat de uitingen waarop deze aangiften zien, telkens verwijzingen lijken te zijn naar de eerdere uitlatingen waarop het bevel tot vervolging ziet.

Het OM hecht er aan om in dit stadium aan te geven dat het mede dagvaarden voor deze feiten nog geen definitief standpunt van het OM  inhoudt ten aanzien van deze feiten. Dat standpunt zal het OM pas kunnen innemen nadat er een inhoudelijke discussie ter zitting plaats heeft gehad. Dit standpunt zal daarom tijdens de zitting bekend worden gemaakt. 

In oktober 2017 diende Van Dam zijn eerste aangifte tegen Brandt Corstius in naar aanleiding van een publicatie van de hand van Brandt Corstius in dagblad Trouw. Nadat het OM die aangifte in juli 2018 had geseponeerd en Brandt Corstius naar aanleiding van die sepotbeslissing een persbericht had uitgestuurd, diende Van Dam opnieuw een aangifte in. Deze aangifte werd in december 2018 geseponeerd. De artikel 12 klacht die Van Dam tegen beide sepotbeslissingen bij het Hof had ingediend, werd in juli 2019 gegrond verklaard. Daarmee beval het Hof het OM over te gaan tot vervolging.