Lachgasverbod

Vragen en antwoorden

Is het in bezit hebben of vervoeren van lachgas strafbaar?

Met ingang van 1 januari 2023 is lachgas op lijst II van de Opiumwet geplaatst en is het lachgasverbod ingegaan. Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om lachgas voor recreatief gebruik binnen Nederland te vervoeren, te verkopen, te produceren of in bezit te hebben. Lachgas wordt niet alleen als recreatief roesmiddel gebruikt maar kent ook een aantal legale toepassingen. Deze oorspronkelijke toepassingen van lachgas blijven toegestaan. Het gaat hierbij om (dier)geneeskunde, medisch hulpmiddel, technische industrie├źn, horeca en voedingsmiddelenindustrie. Voor deze toepassingen geldt een ontheffing danwel een vergunning.

Zijn politie en OM per 1-7 klaar voor handhaven van het lachgasverbod? En wat houdt dat dan in?

Ja, politie en OM zijn klaar voor het handhaven van het lachgasverbod.
Voor het OM betekent dit dat de officier van justitie aan de hand van feiten en omstandigheden in het proces-verbaal van de politie beoordeelt of er vervolging moet plaatsvinden.

Hoe ziet vervolging er uit, wat zijn de criteria en wat voor straffen kunnen mensen verwachten die toch nog met lachgas betrapt worden?

De officier van justitie beoordeelt aan de hand van de feiten en omstandigheden in het proces-verbaal of er vervolging plaatsvindt. De officier van justitie hanteert daarbij criteria uit de strafvorderingsrichtlijn Opiumwet, softdrugs die recent is aangepast en binnenkort zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook publiceert het OM de richtlijn op de website van het OM zelf.

Criteria strafmaat

De strafmaat voor het in bezit hebben van lachgas voor recreatief gebruik binnen Nederland, het vervoeren en verkopen ervan varieert. Zo moet er afstand van worden gedaan en kunnen taakstraffen en geldboetes worden opgelegd tot gevangenisstraffen aan toe. Als gebruikershoeveelheid wordt 1 ampul/1 ballon aangehouden. Dat betekent dat bij 1 ampul of bij 1 ballon en iemand is first offender dat diegene afstand zal moeten doen van die ampul of ballon. Daarboven volgt een geldboete of taakstraf, afhankelijk van de hoeveelheid en de omstandigheden. Elke zaak is immers anders waarbij de officier een afweging moet maken. Bij zeer grote hoeveelheden kan een gevangenisstraf volgen.
De strafmaat wordt hoger naarmate een grotere hoeveelheid lachgas wordt aangetroffen. Wanneer er sprake is van recidive kan dit zelfs oplopen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een aantal maanden. Strafverzwarende factoren die leiden tot een hogere (straf)eis zijn onder andere: beroeps- of bedrijfsmatige verhandelen van lachgas (artikel 11, lid 3 Opiumwet), dealerindicatie of ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van gebruik of dealen.