OM vervolgt Hagenaar voor opruiing

Het Openbaar Ministerie vervolgt een 35-jarige man uit Den Haag, een politicus, voor twee gevallen van opruiing. Het gaat om twee momenten in 2022. Verdachte suggereerde dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Volgens het Openbaar Ministerie maakte de man zich daarmee schuldig aan opruiing tot geweld tegen de overheid.

Het eerste moment was op 2 juli 2022, tijdens een boerenmanifestatie in Tuil. Verdachte heeft daar een speech gegeven die ook op internet is geplaatst. In deze speech bracht hij naar voren dat het toelaatbaar is zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, mocht die overgaan tot onteigening van boeren.

Het tweede moment heeft betrekking op uitspraken in een interview dat op 13 november 2022 is gepubliceerd op internet. Verdachte gaf aan te hopen op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement. Verdachte zegt daar verder over dat het verleden en tal van voorbeelden wereldwijd laten zien dat daar slachtoffers bij vallen, soms dodelijke slachtoffers. Dat is vreselijk. Hij hoopt dat dat voorkomen kan worden en dat alles vreedzaam blijft, maar op een dergelijke revolutie hoopt hij wel.

Opruiend karakter

Een politicus moet zaken van algemeen belang aan de orde kunnen stellen, ook als hij daarmee anderen kan kwetsen, choqueren of verontrusten. Tegelijk draagt een politicus in het publieke debat ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de rechtstaat.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft verdachte zich met zijn uitspraken schuldig gemaakt aan twee gevallen van strafbare opruiing tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag.

Onderzoek Rijksrecherche

Het onderzoek in deze zaak is gedaan door de Rijksrecherche, dat is de aangewezen opsporingsinstantie voor misdrijven die door politici en ambtenaren zijn gepleegd. Verdachte is over het onderzoek en de beslissing van het Openbaar Ministerie geïnformeerd en was eerder al opgeroepen voor verhoor, waar hij niet is verschenen.

De vervolgingsbeslissing is inmiddels aan verdachte medegedeeld. Hij zal het strafdossier ontvangen en hem is de vraag gesteld of er nog voor hem relevante stukken aan toegevoegd moeten worden.

Wat is opruiing?

Bij opruiing gaat het niet per se om een letterlijke oproep tot bijvoorbeeld geweld, een dergelijke oproep kan ook indirect gedaan worden. Opruiing gaat over het aansporen van anderen tot strafbare feiten, waaronder geweld. Onder opruiing valt het proberen te overtuigen van een ander dat het plegen van een strafbaar feit wenselijk of noodzakelijk is. Dat kan ook in bedekte termen gebeuren.