Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt uw mening over witwassen

Crimineel geld kan verdiend zijn met bijvoorbeeld drugshandel, wapenhandel, mensenhandel, handel in gestolen auto’s en ga zo maar door. Het gaat bij witwassen om het verbergen of geheim houden van de illegale herkomst van dit criminele geld zodat de politie hier niet achter komt.

In de casus die u dadelijk te zien krijgt heeft Nico gevraagd om geldstromen te laten lopen via de bankrekening van Simon. Als een crimineel dit met succes doet, komt het criminele geld in ons financiële stelsel terecht. Dit is voordelig voor de crimineel, want hij/zij kan het geld vervolgens uitgeven in de bovenwereld (de legale wereld). Dit willen we voorkomen, omdat misdaad niet mag lonen. Daarom is witwassen strafbaar gesteld.

De resultaten van deze enquête worden meegenomen bij het evalueren van de strafvorderingsrichtlijnen over dit onderwerp voor officieren van justitie. U kunt tot uiterlijk 1 juli 2024 de vragenlijst invullen.

Naast de online enquête, bevraagt het OM jongeren van middelbare scholen in heel Nederland. Dit doet het OM in samenwerking met ProDemos. Scholieren bespreken de casus en beantwoorden dezelfde vragen.

Het OM brengt dagelijks verdachten van een misdrijf voor de rechter en formuleert daarvoor een strafeis. De strafeis moet recht doen aan de ernst van het misdrijf en daarnaast aan de gevoelens in de samenleving. Het OM organiseert daarom over verschillende onderwerpen consultaties om deze gevoelens te peilen: is in de ogen van de samenleving de strafeis te mild, te hoog of moet er op andere wijze bestraft worden? Eerder gingen de vragen bijvoorbeeld over misbruik van seksueel beeldmateriaal, messenbezit, dierenmishandeling en illegaal vuurwerk.

Richtlijnen

Voor de meeste strafbare feiten heeft het OM landelijke strafvorderingsrichtlijnen. Zo is er bijvoorbeeld een richtlijn voor winkeldiefstal, vernieling, rijden onder invloed en drugs. Daarin staan per misdrijf de straffen of strafeisen waaraan een officier van justitie kan denken voor daders die voor het eerst in de fout gaan en voor daders die bij herhaling strafbare feiten plegen. De uitgangspunten in een richtlijn bieden houvast voor het bepalen van de straf(eis), waarbij de officier van justitie ook andere (persoonlijke) omstandigheden meeweegt.

Enquête: geef uw mening 

Uw mening telt, voor een rechtvaardige samenleving.

Bij de casus hoort een korte animatie. Bekijk de animatie en start vervolgens via de link de interactieve vragenlijst

Interactieve vragenlijst