OM eist tot negen maanden cel voor openlijk geweld tegen vissers in Hoorn

Op 18 juni 2022 gaan vijf jongemannen in een recreatiegebied in Hoorn de confrontatie aan met twee vissers. Met kapotgeslagen peddels mishandelen zij de beide slachtoffers. Eén van hen is daardoor blijvend blind aan één oog. Vandaag stonden vier verdachten, tussen de 19 en 22 jaar uit Hoorn en Blokker, terecht voor openlijke geweldpleging. Het OM eiste straffen variërend van 180 uur taakstraf tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden. In april van dit jaar diende de zaak tegen de vijfde verdachte, hem werd openlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge verweten. Hij is door de rechter veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.  

Bewijs

Vijf jongemannen zijn op 18 juni vorig jaar aan het kanoën in recreatiegebied De Hulk in Hoorn, wanneer twee vissers hen vragen rekening te houden met hun vislijnen. Dat leidt tot een hevige woordenwisseling. Ongeveer een half uur later zoeken de vijf doelbewust de confrontatie op. Eén van de jongemannen filmt het, die beelden maken onderdeel uit van het latere bewijs. Uit het politieonderzoek blijkt verder dat een getuige heeft verklaard dat één van de mannen zegt: Ik heb een kanker goed idee, wij gaan die twee vissers in elkaar slaan want die doen toch geen aangifte!
 

Peddels

De groep komt vanaf het talud op de vissers af, die in de minderheid zijn en ingesloten zitten tussen dijk en water. ‘’Ze konden geen kant op’’, aldus de officier van justitie. De groep had bovendien kapotgeslagen peddels meegenomen, omdat ‘het uit de hand kon lopen’ en dat is precies wat er gebeurde.’’ Tijdens de geweldsuitbarsting slaan de verdachten met roeispanen tegen het lichaam van het ene slachtoffer en met een afgebroken peddel in het gezicht van het andere slachtoffer. Die heeft hierdoor zeer ernstig en deels onherstelbaar letsel opgelopen. Naast breuken in kaak, jukbeen en oogkas, heeft het slachtoffer dusdanig oogletsel dat hij het zicht in zijn rechteroog definitief kwijt is.

Openlijk geweld

Het OM vindt bewezen dat alle vier de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld in vereniging. Van openlijk geweld is sprake als de geweldshandelingen in het openbaar zijn gedaan. In deze zaak werd het geweld gepleegd in een recreatiepark, waar mensen waren die dat geweld hebben waargenomen. De officier van justitie: ‘’Openlijk geweld heeft niet alleen veel impact op de slachtoffers, het geweld heeft ook een grote invloed op de omstanders en buurtbewoners. Het gevoel van onveiligheid neemt door dit soort incidenten steeds grotere vormen aan. Verdachten hebben dit feit gepleegd op een plek waar mensen komen om te ontspannen.’’ Van noodweer is volgens het OM geen sprake: het zijn de verdachten zélf die teruggaan naar de vissers, met kapotgeslagen peddels boven het hoofd terwijl ze dreigend naar de vissers toelopen. En het zijn de verdachten die als eerste slaan.

Strafeis

‘’Dat verdachten op de vlucht slaan, zich niet hebben gemeld bij de politie, en op geen enkele manier spijt of berouw hebben getoond, getuigt van een stuitende onverschilligheid’’, aldus de officier ter zitting. ‘’De verdachten zijn onnodig en met een vooropgezet plan teruggegaan om ruzie te maken, zij hebben hierbij wapens meegenomen en hebben daarbij slachtoffers gemaakt.’’ Het OM eiste tegen twee 19-jarige mannen uit Hoorn gevangenisstraffen van negen maanden onvoorwaardelijk, en drie maanden deels voorwaardelijk plus een taakstraf van 180 uur. Tegen een 19-jarige man uit Blokker eiste het OM 60 dagen jeugddetentie, waarvan 22 dagen voorwaardelijk en tegen een 22-jarige man uit Hoorn een taakstraf van 180 uur. Ook vraagt het OM toewijzing van de door de slachtoffers gevraagde schadevergoeding.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak