Frank van Dijk nieuwe plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van parket Den Haag

Per 8 april 2024 is de heer mr. drs. F.C. (Frank) van Dijk (44) de nieuwe plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag. Hij volgt hiermee Marjolein Hoogland op die 1 januari 2024 is begonnen als landelijk hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket.

Van Dijk werkt sinds 2003 bij het OM, waar hij vanaf 2010 bij verschillende OM-onderdelen leidinggevende functies heeft vervuld. Sinds 2018 werkt hij bij het arrondissementsparket Amsterdam waar hij momenteel werkzaam is als teamleider Interventies/senior officier van justitie.