Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.

Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een aangifte van De Nederlandsche Bank (DNB) tegen Payvision BV voor overtreding van de Wwft. Deze aangifte en de rapportage ter onderbouwing waren voor het OM en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) reden voor nader onderzoek.

Uit dit onderzoek bleek dat betaaldienstverlener Payvision BV in de jaren 2016 tot en met april 2020 ontoereikend cliƫntenonderzoek heeft gedaan. Het bedrijf heeft de identiteit, de uiteindelijk belanghebbende, het doel en de beoogde aard van haar zakelijke relaties onvoldoende onderzocht en vastgesteld. Bovendien was geen sprake van voortdurende controle op de relaties. Het bedrijf heeft de Wwft hiermee op meerdere onderdelen overtreden.

Poortwachtersfunctie

Dienstverlenende instellingen zoals banken en andere betaaldienstverleners hebben als poortwachter een belangrijke rol in het beschermen van het financiƫle systeem tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het OM rekent het de voormalig bestuurders dan ook sterk aan dat Payvision BV onder hun verantwoordelijkheid is tekortgeschoten in haar poortwachtersfunctie.

Payvision BV verkeert in staat van ontbinding en beschikt niet langer over een vergunning om betaaldiensten te verlenen.