OM eist geldboetes tegen portier en eigenaar van Arnhemse bar voor discriminerend deurbeleid

Op 6 mei 2022 wordt een man de toegang tot een bar aan de Korenmarkt in Arnhem geweigerd. Wanneer zijn gezelschap vraagt of dat is ‘omdat hij allochtoon is’, beantwoordt de portier bevestigend.

Agenten die worden aangesproken op de situatie, begeven zich vervolgens naar het café. Zij horen, eenmaal ter plaatse, de uitsmijter -tegen iemand anders in de rij- zeggen: ‘Jouw soort moeten wij hier niet binnen hebben’ en even later als de agenten met de portier in gesprek zijn: ‘Ik heb hem geweigerd en gezegd dat hij niet welkom is omdat hij een buitenlander is.’ Ook vernemen de agenten van de uitsmijter dat dit beleid expliciet in opdracht is van de uitbater van de horecagelegenheid. Die opdracht is dat de eigenaar ‘niet teveel personen van een bepaalde groep binnen wil hebben’.

Het Openbaar Ministerie stelt dat hier sprake is van discriminatie tijdens de uitoefening van een beroep en eist, tegen zowel de portier als de eigenaar van de bar, geldboetes.

De officier van justitie vandaag voor de politierechter in Arnhem: “Hier is wat mij betreft sprake discriminatie op basis van ras. Het is in- en intriest dat we deze zaak hier vandaag moeten bespreken. Discriminatie op deze wijze gebeurt nog veel te vaak. Veel van dit soort zaken bereiken de rechter nooit en in dat kader vind ik het van groot maatschappelijk belang dat we de zaak hier vandaag bespreken.”

Naast de portier acht het OM ook de eigenaar van de bar strafbaar. “Iedere horeca-exploitant moet alert zijn op het eigen deurbeleid en een vinger aan de pols houden. Discriminatie is een voorzienbaar probleem. In deze zaak werd de portier door de eigenaar geïnstrueerd om te zorgen voor een gemêleerd publiek, en niet teveel van dezelfde groepering.”

Daarmee heeft de uitbater in de ogen van het OM discriminatie in de hand gewerkt. “Als je dít beleid naar je medewerkers communiceert, dan heb je willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat zij bepaalde mensen de toegang weigeren. Daarmee aanvaard je ook dat er mogelijk een verboden handeling plaatsvindt.”

Het OM eiste een geldboete van 500 euro waarvan 200 euro voorwaardelijk tegen de portier een geldboete van 1200 euro waarvan 400 euro voorwaardelijk tegen de uitbater. De politierechter legde conform de eis van de officier van justitie de geldboete op aan de portier en sprak de eigenaar vrij.