Beslissingen Euthanasie 2018

Op deze pagina vindt u de beslissingen van het College van procureurs-generaal in euthanasiezaken die in 2018 zijn afgedaan, met een verwijzing naar het nummer van het oordeel van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Over lopende zaken, worden op deze pagina geen mededelingen gedaan.