Euthanasie/ hulp bij zelfdoding

Actieve levensbeëindiging (euthanasie) en hulp bij zelfdoding door een arts is op grond van de artikelen 293 en 294 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar. Alleen wanneer de arts voldoet aan de zorgvuldigheidseisen genoemd in de Wet toetsing levensbeëindiging en de levensbeëindiging of de hulp bij zelfdoding meldt bij de gemeentelijk lijkschouwer, kan de arts met succes een beroep doen op de bijzondere strafuitsluitingsgrond die in eerder genoemde artikelen staan beschreven. Dit betekent dat een arts geen straf krijgt. Alle meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding worden gemeld bij de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE).

Wanneer komt het Openbaar Ministerie in beeld?