Beslissing OM n.a.v. RTE-oordeel 2017-103

Deze zaak draait om de levensbeëindiging van een 67-jarige vrouw. De vrouw leed aan de ziekte van Alzheimer en was daardoor wilsonbekwaam geworden. Toen zij nog wilsbekwaam was, heeft zij een schriftelijke verklaring opgesteld waarin ze had opgeschreven euthanasie te willen wanneer zij vanwege haar dementie opgenomen zou moeten worden. Het lijden dat de vrouw wilde voorkomen, was in deze verklaring echter tamelijk summier omschreven. 

In het PDF-bestand een toelichting op de beoordeling en het besluit van het Openbaar Ministerie in deze euthanasiezaak.