ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

ANPR is automatische kentekenplaatherkenning. De afkorting ANPR staat voor de Engelse term Automatic Number Plate Recognition. Een speciale camera met ANPR-techniek leest kentekens van voorbijrijdende voertuigen. 

Deze techniek kan op diverse manieren worden gebruikt voor de rechtshandhaving. Daarvoor bestaan twee juridische grondslagen.

Er kan niet naar believen voor de ene of voor de andere grondslag worden gekozen. Welke grondslag bij het maken toepasselijk is, hangt af van de oorspronkelijke bedoeling waarmee de ANPR-foto’s worden genomen. Iedere grondslag kent een eigen opslag- en verwerkingssysteem met onderling afwijkende bewaartermijnen.

Meer informatie over het gebruik van ANPR

Meer informatie over dit onderwerp staat in bijgevoegd document. Hoewel het document is geschreven naar aanleiding van belangstelling voor foto’s waarop bestuurders herkenbaar voorkomen, geeft het een algemeen beeld over het gebruik van de ANPR-techniek en over het verschil tussen de beide grondslagen.