ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

ANPR is automatische kentekenplaatherkenning. De afkorting ANPR staat voor de Engelse term Automatic Number Plate Recognition. Een speciale camera met ANPR-techniek leest kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een lijst gezochte kentekens: kentekenplaten van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie, bijvoorbeeld voor een lopend politieonderzoek.

Wat gebeurt er met kentekengegevens?

Als een gelezen kenteken overeenkomt met een kenteken uit de lijst met gezochte kentekenplaten, kan de politie actie ondernemen. Bij een openstaande boete zorgt de politie bijvoorbeeld dat de bestuurder een naheffing krijgt. Als de bestuurder om een andere reden gezocht wordt, kan de politie de bestuurder van het voertuig staande houden.

Wanneer worden de ANPR gegevens verwijderd?

Als gelezen kentekenplaten niet in de lijst met gezochte kentekenplaten staan, wordt de informatie direct verwijderd tenzij het voor opsporingsonderzoek langer nodig is. Daar moet het Openbaar Ministerie dan toestemming voor geven. Want persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Informatie over gezochte kentekenplaten voor de opsporing van verdachten die een ernstig misdrijf pleegden, mogen maximaal 28 dagen bewaard worden.

Meer informatie ANPR-foto's 

Het OM heeft begin augustus 2021 vragen gekregen van verschillende media over het gebruik dat door politie en openbaar ministerie (OM) wordt gemaakt van ANPR-foto’s. Naar aanleiding daarvan is bijgevoegd document vervaardigd.