Bedreigde politici

Politici moeten hun werk ongehinderd kunnen doen. Het Team Bedreigde Politici van de regionale recherche van politie-eenheid Den Haag heeft als taak hieraan bij te dragen. Het team is verantwoordelijk voor de intake, tactische opvolging en afhandeling als het gaat om bedreigingen met een misdrijf gericht tegen politici en andere personen binnen het rijksdomein.

Binnen het rijksdomein vallen onder meer de ministers, de staatssecretarissen maar ook bijvoorbeeld de voorzitter van de Raad van State en de Nationale Ombudsman. Mogelijke bedreigingen van lokale bestuurders (burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden) worden door de regionale politie-eenheden opgepakt in overleg met het OM.

Als politici een bedreiging ontvangen, dan kunnen zij hiervan melding doen bij het Team Bedreigde Politici. Dit team bekijkt in overleg met het OM Den Haag of er ook daadwerkelijk sprake is van een strafbare bedreiging volgens artikel 285 Wetboek van Strafrecht: als er bijvoorbeeld gedreigd wordt met een misdrijf tegen het leven of met zware mishandeling. Als dat het geval is, neemt dit team de aangifte van de politicus op en neemt de zaak in behandeling.

Wat gebeurt er met een melding van bedreiging?

Wanneer er melding wordt gedaan van een bedreiging wordt er altijd actie ondernomen. Er wordt eerst bekeken of er sprake is van een strafbare bedreiging. Zo ja, dan wordt er verder onderzoek gedaan. De eerste stap is vervolgens het identificeren van de verdachte. Omdat bedreigingen vaak anoniem langs digitale kanalen binnenkomen (onder andere Twitter en Facebook) betekent dat veel digitaal speurwerk.