Minder strafbare bedreigingen tegen politici.

In 2016 heeft het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag 239 meldingen van een mogelijke bedreiging ontvangen. Dat waren er iets meer dan in 2015 toen het team 200 meldingen binnen kreeg. In 2016 zijn echter minder van die meldingen als strafbare bedreigingen beoordeeld (namelijk 65) dan in 2015 (toen dat er 92 waren).

Het OM heeft in 2016 65 van de 239 meldingen als strafbare bedreigingen beoordeeld. De overige 174 meldingen betroffen geen strafbare bedreigingen. In 2015 werden er nog 92 zaken als strafbare bedreiging geregistreerd. Het aantal strafbare bedreigingen is in 2016 dus afgenomen.

Van de 65 geregistreerde zaken heeft het OM in 14 zaken de verdachte gedagvaard of op een zogenaamde OM-hoorzitting gepland. In dat laatste geval beslist niet de rechter maar legt het OM een straf op. In 6 zaken uit 2016 heeft een rechter al uitspraak gedaan. De uitspraken van de rechtbanken varieerden van voorwaardelijke gevangenisstraffen (al dan niet in combinatie met werkstraffen), tot een (al dan niet deels voorwaardelijke) werkstraf. 1 Zaak is op een OM-hoorzitting afgedaan met een werkstraf. Tenslotte is er tweemaal een strafzaak tegen een jeugdige verdachte afgedaan met een reprimandegesprek door een officier van justitie. Van de genoemde 14 zaken zijn de overige nog niet op zitting geweest.

Verder heeft het OM 4 zaken geseponeerd, vanwege gebrek aan bewijs of omdat het feit (alsnog) niet strafbaar is bevonden. De politie heeft 7 zaken gesloten, bijvoorbeeld omdat een verdachte niet te traceren was. Er zijn 4 zaken tegen twee in het buitenland woonachtige verdachten naar die landen overgedragen met het verzoek om hun strafvervolging over te nemen. 36 van de 65 geregistreerde zaken uit 2016 zijn nog in behandeling bij de politie of bij het OM.

In 2016 zijn - nadat het persbericht van 2015 over bedreiging van politici was uitgebracht – nog 6 zaken uit 2015 op zitting afgedaan. In deze zaken zijn als straffen opgelegd: een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en werkstraffen, al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. In één zaak is een verdachte met een maatregel door de rechtbank geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis.

Team Bedreigde Politici

Politici moeten hun werk ongehinderd kunnen doen. Het Team Bedreigde Politici van de regionale recherche van politie-eenheid Den Haag heeft als taak hieraan bij te dragen. Het team is verantwoordelijk voor de intake, tactische opvolging en afhandeling als het gaat om bedreigingen met een misdrijf gericht tegen politici en andere personen binnen het rijksdomein en het lokale domein (die werkzaam zijn in het gebied van politie-eenheid Den Haag).

Binnen het rijksdomein vallen onder meer de ministers, de staatssecretarissen maar ook bijvoorbeeld de voorzitter van de Raad van State en de Nationale Ombudsman. Onder het Haagse lokale domein vallen bijvoorbeeld alle burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden die werkzaam zijn bij een gemeente die behoort tot het verzorgingsgebied van politie-eenheid Den Haag.

Als politici een bedreiging ontvangen, dan kunnen zij hiervan melding doen bij het Team Bedreigde Politici. Dit team bekijkt in overleg met het OM Den Haag of er ook daadwerkelijk sprake is van een strafbare bedreiging volgens artikel 285 Wetboek van Strafrecht: als er bijvoorbeeld gedreigd wordt met een misdrijf tegen het leven of met zware mishandeling. Als dat het geval is, neemt dit team de aangifte van de politicus op en neemt de zaak in behandeling.