Meer strafbare bedreigingen tegen politici

In 2017 heeft het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag 331 meldingen van een mogelijke bedreiging ontvangen. Dat waren er aanzienlijk meer dan in 2016, toen het team 239 meldingen binnenkreeg. Van die 331 meldingen zijn in 2017 90 gevallen beoordeeld als een strafbare bedreiging, eveneens meer dan in 2016 toen dat er 65 waren.

Het OM heeft in 2017 90 van de 331 meldingen als strafbare bedreigingen beoordeeld. De overige meldingen betroffen geen strafbare bedreigingen. Zowel de meldingen als de strafbare bedreigingen namen in 2017 toe in vergelijking met het jaar daarvoor.

Dat hangt samen met het feit dat één politicus actiever is gaan melden. Of er in algemene zin sprake is van een trend naar meer strafbare bedreigingen, is lastig te zeggen. In 2015 lag het aantal strafbare bedreigingen op 92.

Van de 90 in 2017 geregistreerde zaken zijn inmiddels zeventien afgedaan. In drie van deze zaken legde de rechter een taakstraf op, één keer een voorwaardelijke straf met bijzonder voorwaarden en één keer sprak hij vrij. Negen keer vond er een Halt-afdoening of een vermanend gesprek plaats. En drie zaken zijn door het OM geseponeerd.

Twaalf zaken staan binnenkort op zitting, 31 zaken zijn nog in onderzoek en 30 zaken zijn ter verdere afhandeling neergelegd bij andere parketten. Dat 31 zaken nog in onderzoek zijn, heeft ermee te maken dat het grootste deel van de bedreigingen wordt gedaan via social media zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze bedrijven bevinden zich in het buitenland. Daarom is opsporing van de daders, via rechtshulpverzoeken, erg tijdrovend.

Team Bedreigde Politici

Politici moeten hun werk ongehinderd kunnen doen. Het Team Bedreigde Politici van de regionale recherche van politie-eenheid Den Haag heeft als taak hieraan bij te dragen. Het team is verantwoordelijk voor de intake, tactische opvolging en afhandeling als het gaat om bedreigingen met een misdrijf gericht tegen politici en andere personen binnen het rijksdomein en het lokale domein (die werkzaam zijn in het gebied van politie-eenheid Den Haag).

Binnen het rijksdomein vallen onder meer de ministers, de staatssecretarissen maar ook bijvoorbeeld de voorzitter van de Raad van State en de Nationale Ombudsman. Onder het Haagse lokale domein vallen bijvoorbeeld alle burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden die werkzaam zijn bij een gemeente die behoort tot het verzorgingsgebied van politie-eenheid Den Haag.

Als politici een bedreiging ontvangen, dan kunnen zij hiervan melding doen bij het Team Bedreigde Politici. Dit team bekijkt in overleg met het OM Den Haag of er ook daadwerkelijk sprake is van een strafbare bedreiging volgens artikel 285 Wetboek van Strafrecht: als er bijvoorbeeld gedreigd wordt met een misdrijf tegen het leven of met zware mishandeling. Als dat het geval is, neemt dit team de aangifte van de politicus op en neemt de zaak in behandeling.