"Het opruien tot geweld richting een politicus beschadigt onze democratie tot in zijn fundamenten

De officier van justitie heeft vanmiddag een taakstraf van 180 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar geëist tegen een 21-jarige vrouw uit Nijmegen die ervan verdacht wordt op zaterdag 23 maart jl. tijdens een demonstratie in het centrum van Amsterdam een opruiende en bedreigende leus te hebben geroepen.

Op zondag 24 maart werd op het internet een filmpje gepubliceerd waarin te zien en te horen was dat de verdachte de opruiende en bedreigende leus riep. De verdachte kon de volgende dag in haar woonplaats Nijmegen worden aangehouden nadat beeldmateriaal was uitgekeken dat voorafgaand aan de demonstratie door de politie was gemaakt.

De officier van justitie benadrukte vanmiddag in zijn requisitoir dat de mogelijkheid om te demonstreren in Nederland een groot goed is, ‘bijkans heilig’ in de woorden van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan. Maar dat betekent niet dat tijdens een demonstratie alles is geoorloofd: het opruien tot een strafbaar feit en bedreigen is strafbaar. Daarom is de verdachte gedagvaard voor de terechtzitting van vanmiddag.

“Het opruien tot geweld richting een politicus raakt en beschadigt onze democratie tot in zijn fundamenten”, aldus de officier. “Politiek geweld is een van de meest ontwrichtende dingen die ons als samenleving kan overkomen.” De verdachte heeft bij de politie verklaard het niet zo bedoeld te hebben en de tekst alleen maar grappig te vinden, maar dat doet naar het standpunt van het OM niets af aan het opruiende en bedreigende karakter van haar uitlating. “In de ogen van het OM is de bewoording van de tekst in zichzelf al opruiend en bedreigend. (-) Het in deze tijd oproepen tot het doodschieten van een politicus kan niet anders dan als opruiend en bedreigend worden gekwalificeerd”, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir.