Ruim tweehonderd strafbare bedreigingen tegen politici in 2019

In 2019 zijn 393 meldingen gedaan van mogelijke bedreiging van politici. Het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag heeft 206 van deze meldingen beoordeeld als strafbare bedreigingen waarnaar onderzoek is ingesteld.

Veel bedreigingen worden gedaan via social media. Het achterhalen van de persoon achter een account is ingewikkeld en vaak een zaak van lange adem. In 105 zaken heeft het onderzoek geen verdachte opgeleverd. 49 Zaken zijn nog in behandeling.

De overige zaken zijn onder meer door de rechter op een zitting afgedaan (acht zaken) of op een OM-Hoorzitting, waarbij door het OM een strafbeschikking is opgelegd (vijf zaken). Daarbij zijn met name taakstraffen opgelegd (tot 80 uur). Er zijn dertien zaken geseponeerd: acht vanwege gebrek aan bewijs, vier onder voorwaarden en een omdat het ging om iemand jonger dan twaalf jaar.

In vijf gevallen werden zaken overgedragen aan landen binnen de EU om daar door de instanties te worden afgedaan. Er zijn tien zaken via Bureau Halt afgedaan. Er zijn twaalf berispende gesprekken gevoerd.

Berispend gesprek

Berispende gesprekken worden gevoerd met jonge, minderjarige verdachten die niet eerder met de politie in aanraking zijn geweest. Een wijkagent van de politie gaat dan thuis, in bijzijn van de ouders, in gesprek met het kind over de gevolgen van zijn handelen. 

Het aantal meldingen en strafbare bedreigingen lag in 2018 een stuk hoger dan in 2019. Dat vloeide voort uit een in dat jaar groot aantal meldingen door één politicus.