Man voor politierechter voor stalken gemeentebestuur Gouda

Tientallen berichten met bedekte bedreigingen stuurde een 53-jarige Gouwenaar naar de burgemeester, de wethouder en de gemeentesecretaris. Ook liet hij tompoucen en bloemen bij hen thuis bezorgen en kwam hij bij hen aan de deur. Allemaal omdat hij zichzelf ervan overtuigd heeft dat de gemeente hem duizenden euro’s schuldig zou zijn. Vandaag veroordeelde de politierechter hem tot een voorwaardelijke taakstraf. Voorwaarde is onder meer dat hij zich laat behandelen.

Al drie jaar lang stuurt de man geregeld berichten naar de drie gemeentebestuurders. Hij denkt de gemeente op deze manier te kunnen dwingen om hem duizenden euro’s te betalen. De berichten bevatten teksten als “wel betalen (=voorlopig geen escalatie) of niet betalen (=wel keiharde escalatie)”. Of:  “ik ga voor eigen rechter spelen” en “ik ga de voorpagina van de krant halen”.

Ook schreef hij: “Ik heb mij nooit en te nimmer laten verleiden tot uitspraken of zinsneden zoals: ‘Ik kom u (of laat u) thuis opzoeken. De wethouder zal ik eens op zijn bek (laten) rammen, de honden of de geitjes van de gemeentesecretaris ga ik speciaal geprepareerd voedsel (laten) voeren.’ "

Stalking en ambtsdwang

Volgens de officier van justitie heeft de Gouwenaar zich schuldig gemaakt aan stalking en ambtsdwang (een ambtenaar proberen te dwingen iets te doen of te laten). “Het gaat er in deze zaak niet over wie gelijk heeft in de juridische strijd tussen een burger en de overheid. Het gaat er om dat in een democratische rechtsstaat regels zijn voor bezwaar en beroep bij vermeend onjuist overheidshandelen. In dit geval is de verdachte op de stoel van de rechter gaan zitten en heeft overheidsambtenaren in persoon betrokken in zijn strijd.”

De officier vond het een ernstig feit, maar zag niet veel in een onvoorwaardelijke straf: “Het gaat er vooral om voor verdachte en anderen de grens te markeren.” Daarom eiste hij een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur met als voorwaarden: meldplicht bij de Reclassering, na diagnose ondergaan van een ambulante behandeling en een contactverbod met genoemde personen.

De politierechter veroordeelde de man conform de eis van de officier van justitie.