Meer info over zekerheidsstelling

Wat is zekerheidsstelling?

Een zekerheidsstelling is het betalen van een met het Openbaar Ministerie afgesproken bedrag waartegen in beslag genomen voorwerpen teruggegeven kunnen worden. Afhankelijk van een aantal factoren kunt u in aanmerking komen om tegen een vastgesteld bedrag een zogenaamde zekerheidsstelling te betalen. De voorwerpen worden na betaling teruggegeven.

Om een zekerheidsstelling aan te vragen, kunt u uw verzoek indienen bij:

Geef in uw verzoek duidelijk aan om welk parketnummer het gaat en voor welke voorwerpen u een zekerheidsstelling wenst. Uw verzoek wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Procedure zekerheidsstelling