Meer info over zekerheidstelling

Wat is zekerheidstelling?

Een zekerheidstelling is het betalen van een met het Openbaar Ministerie afgesproken bedrag waartegen in beslag genomen voorwerpen teruggegeven kunnen worden. Afhankelijk van een aantal factoren kunt u in aanmerking komen om tegen een vastgesteld bedrag een zogenaamde zekerheidsstelling te betalen. Door het betalen van een zekerheidsstelling rust het conservatoir beslag niet meer op de voorwerpen maar op het betaalde bedrag. De voorwerpen worden na betaling teruggegeven.

Om een zekerheidstelling aan te vragen, kunt u uw verzoek indienen bij:

Geef in uw verzoek duidelijk aan om welk parketnummer het gaat en voor welke voorwerpen u een zekerheidstelling wenst. Uw verzoek wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Procedure zekerheidstelling