Via DNA naar een compositietekening

DNA wordt steeds belangrijker in de opsporing. Je kunt er de geografische herkomst van een onbekende dader mee achterhalen, zijn oog-, huids- en haarkleur voorspellen. En daarmee de groep mensen die je selecteert voor grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek flink inperken. De forensische wetenschap snelt voort, met een compositietekening op basis van DNA-dadersporen aan de horizon.

"We verwachten dat steeds meer cold cases worden opgelost", aldus professor Manfred Kayser en officier van justitie Hester de Koning in het e-magazine Opportuun.