Aanpak cybercrime

Cybercriminaliteit is ingewikkeld, de daders zijn meestal onzichtbaar en werken niet altijd vanuit Nederland. Dat maakt het opsporen en vervolgen van de daders moeilijk. Het OM doet er alles aan om de criminelen samen met de politie op te sporen en voor de rechter te brengen. 

Samenwerken

Het opsporen en vervolgen van individuele daders is niet genoeg. Het OM wil het criminele organisaties moeilijker maken mensen en bedrijven op te lichten. Daarom werkt het OM ook samen met bedrijven, wetenschappers, ethisch hackers en andere organisaties. Kennisdeling leidt tot een betere opsporing, maar ook tot een betere beveiliging van computers en andere devices. En als dat moet, dan staat het OM op de bres om te pleiten voor nieuwe wetgeving. Het is ook belangrijk om goede afspraken te maken met andere landen. Want cybercriminaliteit is bij uitstek een vorm van criminaliteit die zich niet aan landsgrenzen houdt. 

Initiatieven

Het leidt ook tot andere nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld maatregelen om jongeren die veroordeeld zijn voor een cyberdelict via het traject Hack_Right op een legale manier hun cybertalent te laten ontwikkelen. Maar ook voor ethisch hackers komt het OM op.

Lees meer over ethisch hacken: Coordinated Vulnerability Disclosure.