Cybercrimebeeld (CCBN)

Bekijk hier de interactieve website van het Cybercrimebeeld Nederland (CCBN) 2024. Het CCBN geeft een strategisch beeld van de huidige ontwikkelingen binnen het cybercrimedomein in enge zin.

Doel van het CCBN

Politie en OM zijn verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van cybercriminaliteit. Maar alleen opsporen en vervolgen is niet genoeg. Cybercrime effectief bestrijden kan alleen als politie en OM, publieke én private partners intensief samenwerken, en inzetten op een brede bestrijding. Dat houdt in dat we cybercrime niet alleen opsporen en vervolgen, maar ook tegenhouden (verstoren), de schade beperken (via notificatie) en dader- en slachtofferschap voorkomen (preventie).

In dit beeld geven politie en OM een uniek kijkje achter de schermen. We delen de verhalen vanuit het perspectief van het slachtoffer, de politie én de cyber officier. Wat zien zij in de praktijk? En welke impact heeft cybercrime?  Zo proberen we de verhalen achter de harde cijfers en statistieken te laten zien. Op deze manier willen we bijdragen aan een beter begrip van het fenomeen cybercrime én meer urgentie creëren op de aanpak van dit maatschappelijke probleem.