‘Strafrechtketen belangrijk onderdeel van gehele cybersecurity’

De Cyber Security Raad onderschrijft in zijn adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ dat die weerbaarheid alleen optimaal tot stand komt als de bestrijding van cybercriminaliteit op orde is. Dat de CSR adviseert dat er in de gehele keten geïnvesteerd moet worden, is dan ook een welkome conclusie in het advies.

Binnen die strafrechtketen zou ruim 14 miljoen euro per jaar extra naar het OM moeten gaan, zo staat in het adviesrapport. "De raad ziet enerzijds de belangrijke rol van het Openbaar Ministerie bij die bestrijding, en anderzijds dat er echt meer geld naar het OM moet om die rol met verve te vervullen", aldus de voorzitter van het College van procureurs-generaal, Gerrit van der Burg, in een reactie op het door de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden adviesrapport. In de CSR zijn wetenschap, en private en publieke partijen, waaronder ook het OM, vertegenwoordigd. De minister heeft vorig jaar zelf om het advies gevraagd.

Van der Burg: "Zoals de raad aangeeft zijn we met zijn allen nu niet voldoende bestand tegen de dreigingen. Criminele en statelijke actoren maken hier misbruik van, zo staat in het advies." De bestrijding van de nog steeds stijgende cybercriminaliteit moet een belangrijke rol hebben in het geheel van de integrale aanpak cyberweerbaarheid, aldus de raad en het OM.

"Met alleen preventie, technische middelen, onderzoek en innovatie, het zoeken naar statelijke actoren - en dat is allemaal ook belangrijk - ben je er niet. Alleen als criminele spelers ervan overtuigd raken dat ze gepakt kunnen worden, ben je als samenleving echt cyberweerbaar."

De Cyber Security Raad vindt dat in de hele strafrechtketen moet worden geïnvesteerd, en onderkent dat de capaciteit van het OM sterk is achtergebleven bij vooral die van de politie. Het OM heeft behalve aan juristen ook andere expertise nodig, zo maakte het al eerder bekend.

Van der Burg: "Dat is van belang vanwege de internationale samenwerking maar ook vanwege de publiek-private samenwerking. We moeten kennis naar binnen halen die we kunnen gebruiken om fenomenen te bestrijden, met het bedrijfsleven barrières te creëren, maar vooral om de zaken die ertoe doen te vervolgen."