Demonstraties

Op basis artikel 9 van onze Grondwet heeft iedereen het recht om te demonstreren. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, en het recht om te demonstreren is een belangrijk onderdeel van onze rechtsstaat. 

De burgemeester kan een demonstratie - doorgaans in overleg met de politie en het OM - in bepaalde omstandigheden wel beperken of verbieden. Dat kan om drie redenen die in artikel 9  van onze Grondwet staan genoemd:
1. ter bescherming van de gezondheid;
2. in het belang van het verkeer;
3. ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Mensen die de aanwijzingen van de burgemeester negeren, dienen in gelijke gevallen op dezelfde manier te worden behandeld.