Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD)

Medewerkers van het OM die vragen hebben over discriminatiezaken, kunnen hiervoor terecht bij het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie, het kenniscentrum van het OM als het om discriminatiezaken gaat. Ieder parket heeft een discriminatieofficier. Als dat nodig is, kan deze officier informatie/advies inwinnen bij het LECD.

Over het LECD

Het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD) is sinds 1 september 1998 een intern expertisecentrum van het OM en is onderdeel van het arrondissementsparket Amsterdam. Het LECD heeft als doel het optimaliseren van de strafrechtelijke handhaving op het gebied van discriminatie, dat wil zeggen standpuntbepaling, advisering, beleidsvorming, opsporing, vervolging en rapportage.

Het LECD zorgt onder meer voor een zo goed mogelijke behandeling van discriminatiezaken door het OM, vanaf het moment van opsporing en onderzoek tot een uitspraak van de hoogste rechter. Daarbij worden officieren en andere  medewerkers  binnen het OM geadviseerd en geïnformeerd.

Daarnaast houdt het LECD zich bezig met het opbouwen, bijhouden en organiseren van expertise, signaleert het LECD actuele ontwikkelingen op het gebied van strafbare discriminatie en voorziet het in advies en handelings- en beoordelingskaders.

Zo draagt het LECD ook bij aan de ontwikkeling van het landelijk OM-beleid inzake discriminatiebestrijding. Naast de rol die het LECD binnen het OM vervult, heeft het LECD regelmatig overleg met partners als de politie en antidiscriminatievoorzieningen.

Sinds 1998 rapporteert het LECD over de aard en de omvang van discriminatiefeiten. Alle werkzaamheden van het LECD vinden plaats onder leiding van drie discriminatieofficieren, en onder verantwoordelijkheid van de Amsterdamse hoofdofficier van justitie. De discriminatieofficieren worden bij hun werkzaamheden ondersteund door twee beleidsmedewerkers en een medewerker beleidsondersteuning.

Het LECD heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Aanwijzing Discriminatie. Hierin wordt aangegeven hoe politie en justitie om dienen te gaan met discriminatiezaken.

Discriminatie cijfers in beeld 2015 t/m 2022

Uitgelicht