Taakstraf geëist wegens aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging

De officier van justitie in Amsterdam eiste vandaag een taakstraf van 120 uur tegen een 37-jarige man uit Kootwijkerbroek die wordt verdacht van aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging. Op zijn website ‘Stop rassenvermenging.nl’ heeft hij naar het standpunt van het OM diverse strafbare uitlatingen gepubliceerd.

Op de website is duidelijk sprake van verheerlijking van het blanke en Arische ras, rassenvermenging zou de grootste misdaad zijn. Het OM heeft in de tenlastelegging elf concrete uitlatingen opgenomen. Volgens de officier van justitie ‘nog maar een bloemlezing van het geheel, waarbij het geheel die verheerlijking niet afzwakt of nuanceert maar juist bevestigt en versterkt’.

“De verdachte zet mensen ertoe aan om andere mensen wegens hun huidskleur als partner te vermijden en stigmatiseert mensen die zich daar niets van aantrekken. En dat gaat in Nederland om een heel grote groep mensen. Hij beledigt een grote groep mensen tot in het diepst van hun wezen en brandmerkt hen als gedegenereerd en inferieur. Dat is nogal wat. En hij gaat op de klassiek antisemitische toer”, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. “Als je in Nederland in het openbaar over het ideaal van menselijke raszuiverheid gaat orakelen moet je heel erg op je tellen passen. Je staat dan te betogen in een hoogst dubieuze traditie.”

Bij de afweging om een taakstraf en geen gevangenisstraf te eisen, heeft meegespeeld dat de verdachte een blanco strafblad heeft. De verdachte, woonachtig in Kootwijkerbroek, stond vandaag terecht voor de Amsterdamse rechtbank. Omdat de betreffende uitlatingen op een website zijn gepubliceerd hebben ze door het hele land hun uitwerking gehad. In feite kan heel Nederland als pleegplaats worden gezien. Bovendien heeft MIND, het landelijk meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet, in Amsterdam aangifte gedaan.