DNA-onderzoek bij derden

Voor de opheldering van ernstige misdrijven mag het Openbaar Ministerie (OM) onder bepaalde omstandigheden DNA-onderzoek laten uitvoeren. Die omstandigheden zijn vastgelegd in de wet. Het kan van belang zijn om DNA-onderzoek uit te voeren bij iemand anders dan de verdachte. Dat heet ‘DNA-onderzoek bij derden’. Een derde is het slachtoffer van een ernstig misdrijf, de getuige van dat misdrijf of een persoon die op andere wijze betrokken is bij het misdrijf. U bent in een strafzaak als derde betrokken. Daarom ontvangt u dit document. Hierin leest u waarom het van belang is dat u meewerkt aan het DNA-onderzoek bij derden. Daarnaast wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt.