DNA-verwantschapsonderzoek

DNA-verwantschapsonderzoek biedt mogelijkheden om via verwanten de dader van een misdrijf op te sporen. Concreet houdt dit in dat met het DNA-profiel van de dader van bijvoorbeeld een moord gezocht kan worden in de DNA-databank voor strafzaken naar mogelijke familieleden van de dader.

DNA Verwantschapsonderzoek bij ernstige misdrijven

DNA-verwantschapsonderzoek kan alleen worden toegepast bij misdrijven waarop een gevangenisstraf van acht jaar of meer staat, en een beperkt aantal ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, die ten minste met zes jaar gevangenisstraf worden bedreigd. Voor grootschalige onderzoeken of DNA-databankbevragingen is toestemming van het College van procureurs-generaal vereist en voor DNA-databankbevragingen bovendien een machtiging van een rechter-commissaris.

Een grootschalig DNA verwantschapsonderzoek heeft in 2012 geleid tot de dader van de moord op Marianne Vaatstra en is in 2018 ingezet in het onderzoek naar de geweldadige dood van Nicky Verstappen.