Hoe lang blijven DNA-gegevens bewaard?

Hoe lang een profiel en celmateriaal worden bewaard, hangt af van het
feit waarvoor iemand is veroordeeld. Als de wet voor een strafbaar feit
een maximale straf stelt van tenminste zes jaar, blijven de gegevens
dertig jaar bewaard. Voor minder zware delicten (met een maximale
straf van minder dan zes jaar), mogen het celmateriaal en het
DNA-profiel niet langer dan twintig jaar bewaard blijven.