Vraag en antwoord strafbaarstelling voorbereiding hennepteelt

Wat is het doel van de Wet strafbaarstelling voorbereidingshandelingen illegale hennepteelt?

Deze wet biedt het OM en de politie de mogelijkheid strafrechtelijk in te grijpen, nog voordat er daadwerkelijk hennep wordt geteeld en gevaarlijke kwekerijen in werking zijn. De wet bestrijdt beroeps- en bedrijfsmatige illegale hennepteelt.

Door de wetswijziging kunnen facilitators die activiteiten voor de illegale hennepteelt verrichten, zoals het leveren van lampen en voedingsstoffen, kweekhokken, kweeklocaties en het aansluiten van elektra, strafrechtelijk worden vervolgd.

Growshops hebben zich bijvoorbeeld toegelegd op handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt. De nieuwe wet maakt deze bedrijfsactiviteiten strafbaar.

Wat is de straf op het voorbereiden of bevorderen van hennepteelt?

Wie zich strafbaar maakt aan het voorbereiden of bevorderen van de hennepteelt, hangt een maximale gevangenisstraf van 3 jaar en een geldboete tot 81.000 euro boven het hoofd.

Wie moet de Wet strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt vrezen?

Personen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen zijn strafbaar. Dat zijn dus niet alleen growshops maar bijvoorbeeld ook verhuurders die (woon) ruimte beschikbaar stellen om te kweken of illegale praktijken van illegale transport en distributiebedrijven.

Wat is het gevaar van georganiseerde illegale hennepteelt?

Georganiseerde illegale hennepteelt is ondermijnende criminaliteit. Het leidt tot onveiligheid in woonwijken, bedreigingen en liquidaties. Bovendien gaat er veel uit criminaliteit verkregen vermogen om in de wereld van de georganiseerde hennepteelt. Er bestaat een groot risico op vermenging van de onder- en bovenwereld.

Hoe kan een bouwmarkt of tuincentrum weten dat een klant betrokken is bij illegale hennepteelt?

Wanneer winkeliers of dienstverleners geconfronteerd worden met omstandigheden die een ernstige reden opleveren om te vermoeden dat er sprake is van illegale hennepteelt, dan moeten zij daaraan niet meewerken. Doen zij dat wel dan kan er sprake zijn van strafbaar handelen.

Voorbeelden:

  • Een loodgieter wordt door een hem onbekende persoon gevraagd of hij zwart wat werkzaamheden wil verrichten in een aantal huurwoningen. Het gaat niet om de verhuurder of de woningbouwvereniging. In de woningen moet de loodgieter telkens een professioneel irrigatiesysteem aanleggen dat bekend is uit de tuinbouw.
  • Een loonwerker ontvangt een opdracht om tegen een hoge beloning met zijn graafmachine twee enorme zeecontainers in te graven op het erf van een boerderij. De containers zijn dan van buitenaf niet meer zichtbaar. Ook moeten er sleuven worden gegraven ten behoeve van elektra, bewatering en een groot afzuigsysteem voorzien van koolstoffilters.

Met bovenstaande feiten kan het haast niet anders dan dat betrokkene zich bewust is geweest van de kans dat het ging om werkzaamheden ter voorbereiding van de productie van drugs. Onder die omstandigheden kan de betrokkene verweten worden dat hij een ernstig vermoeden moet hebben gehad.

Gewone onachtzaamheid en onoplettendheid leidt niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.