Femicide

Femicide of vrouwenmoord is het opzettelijk doden van vrouwen of meisjes. In 2022 kwamen 48 vrouwen (CBS) om het leven door geweld en in veel gevallen was de partner of ex-partner de dader en ging er een geschiedenis van huiselijk geweld aan vooraf. Het OM werkt samen met onder meer politie, bestuur en Veilig Thuis om huiselijk geweld in een vroeg stadium te signaleren om het te voorkomen en waar nodig strafrechtelijk in te grijpen. Zo kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen en kan de officier van justitie een gedragsaanwijzing opleggen.