Geweldsincidenten door de politie

Politiefunctionarissen komen regelmatig in situaties terecht waarin geweld gebruikt moet worden. Zij worden getraind om met deze situaties om te kunnen gaan en zo nodig fysiek geweld, de wapenstok, pepperspray of, in het uiterste geval, hun vuurwapen te gebruiken. Als hierdoor burgers ernstig of dodelijk gewond raken start de Rijksrecherche in opdracht van het Openbaar Ministerie een onderzoek.

Bevoegdheid politie

De politie is bevoegd om geweld te gebruiken om haar taak, de handhaving van de rechtsorde, uit te voeren. Het gebruikte geweld moet echter altijd in verhouding staan tot de ernst van de situatie en het misdrijf. Wanneer een politiefunctionaris zijn/haar (vuur)wapen gebruikt heeft met letsel of de dood tot gevolg, volgt een onderzoek door de Rijksrecherche.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche is een onpartijdige opsporingsdienst vallend onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Mede door deze positie kunnen zij objectief onderzoeken of het vuurwapengebruik rechtmatig was. De Rijksrecherche dient daarbij natuurlijk aandacht te hebben voor de emotionele aspecten die zowel bij de politiefunctionaris als het slachtoffer en de nabestaanden een rol spelen. De Rijksrecherche laat zich daar bij het achterhalen van de waarheid echter niet door leiden.