Samenwerking tegen fraude in de sport

Samenwerking is essentieel om fraude in de sport te bestrijden. We moeten het samen doen, met sportbonden, de Kansspelautoriteit (KSA), toezichthouders als de Belastingdienst, gemeenten, spelersbonden, maar ook zeker: sporters zelf. Het is belangrijk dat sporters die benaderd worden door potentiële matchfixers, of wanneer sporters iets zien bij andere sporters, hiervan melding maken.

Natuurlijk is er voor de bestrijding van fraude in de sport een rol voor het strafrecht – voor het onderzoeken en bestraffen van strafbare feiten. Maar met de inzet van strafrecht alleen, wordt het probleem van een niet-integere sport niet opgelost. Strafrecht kijkt altijd naar strafbare feiten die al hebben plaatsgevonden. Wat je wil is fraude voorkomen in de toekomst; het mag niet meer gebeuren. Dan is een integere sportwereld essentieel.

In overleggen met partners worden over en weer signalen gedeeld binnen de mogelijkheden die er zijn. Soms lijkt een enkel signaal bij een partner niets bijzonders, maar in combinatie met een ander signaal van een andere partner kan het een vermoeden van fraude rijzen. Juist daarom is informatie-uitwisseling tussen partners op internationaal maar ook op nationaal niveau essentieel. De informatie-uitwisseling gebeurt in verschillende samenwerkingsverbanden. Je hebt kennis, expertise en uitwisseling nodig om fraude te herkennen.

Doel van de overleggen is om ook partners in positie te brengen. Er wordt gekeken welke partner de beste middelen heeft om tegen iets op te treden. Het feit dat bijvoorbeeld een in het buitenland veroordeelde matchfixer zich op Nederlandse voetbalvelden begeeft, maakt nog niet direct dat je vanuit het strafrecht kan ingrijpen. Strafrecht komt pas om de hoek indien er een vermoeden is van strafbare feiten. Wel zouden clubs en sporters, waar en bij wie de veroordeelde matchfixer zich begeeft, nog eens gewezen worden op gedragsregels en mogelijkheden om misstanden te voorkomen en verdachte signalen te melden.

Het is belangrijk dat kwetsbaarheden voor matchfixing worden aangepakt, zoals spelers met gokschulden, criminelen die geld investeren in sportclubs, afhankelijkheden, zwarte geldstromen etc. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat matchfixing niet meer gebeurt. Want wat is het motief van matchfixing? Geld verdienen. En waar verdienen fixers geld? Bij illegaal gokken. Wanneer ben je als voetballer kwetsbaar voor fixers? Wanneer je schulden hebt. Wanneer is een club kwetsbaar? Wanneer je afhankelijk ben van de gelden van een crimineel. Het is belangrijk om dat soort kwetsbaarheden weg te nemen. Het doel van de gezamenlijke aanpak is uiteindelijk: matchfixing voorkomen.