Moeten verdachten naar de zitting komen?

Een verdachte is niet verplicht om naar de zitting te komen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. De verdachte komt zelf naar de zitting, bijvoorbeeld samen met een advocaat. In deze zaak bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid dat een verdachte het proces via videoconferentie bijwoont.
  2. De verdachte komt niet zelf, maar een gevolmachtigde advocaat komt naar de zitting.
  3. De verdachte kiest ervoor niet naar de zitting te komen en zich niet te laten vertegenwoordigen door een advocaat.